HYRESVILLKOR

1 INKLUDERAD

1.1 Personlig olycksfallsförsäkring (PAI) UTAN SJÄLVRISK för personskador mot föraren och passagerarna i bilen och skador orsakade till tredje part.
1.2 Kollisionsskadeförsäkring (CDW) UTAN SJÄLVRISK som täcker alla skador på fordonet om de orsakats av enbilsolycka och där en tredje part är inblandad.
1.3 Stöldskydd UTAN SJÄLVRISK (förutsatt att hyresgästen lämnar in en skriftlig deklaration och bilnycklarna)
1.4 Stöldskydd täcker fordonet, INTE personliga föremål återlämnade i bilen - biluthyrningsföretaget är inte ansvarlig för personliga föremål glömts inuti bilen efter hyresavtalets upphörande.
1.5 Repor och skador på karosseriet, glas, hjul / däck (även vid punktering eller utblåsning), fram- och bakljus, rutor, undervagn, koppling och bogsering i händelse av skador, olycka eller sammanbrott.
1.6 Skador täcks båda om de orsakas av en tredje part, eller av hyresgästen själv (inklusive extra chaufförer).
1.7 Ovan nämnda omfattas enbart efter att en skriftlig rapport / skadesanmälan skickes eller överlämnas till biluthyrningsföretaget, inklusive bilder av skadorna, och en kort beskrivning av vad som har inträffat, plats, tid och personer inblandade (biluthyrningsfirmaen accepterar inte att bli informerad om skador vid slutet av hyran eller efter kontraktets utlöb).

2 INTE INKLUDERAD

2.0 Skador orsakade av någon form av vårdslöshet eller vårdslös användning av fordonet.
2.1 Skador på fordonet som INTE har rapporterats till biluthyrningsföretaget enligt punkt 1.7.
2.2 Skador orsakade av hyresgästen på grund av vårdslös körning eller parkering (t.ex. att skada fälgen eller däk genom att träffa trottoarkanten vid parkering).
2.3 Skador på repor och bucklor som orsakats på karosseriet / undervagnen på grund av körning på ”inte skyltade” vägar (ochså känd som "smutsspår" eller på spanska "Carril")
2.4 Missbruk av koppling, förlorade antenner, skador på interiör, cigarettförbränning, extremt smutsiga interiörer, förlust / skador på nycklar, fel tankning, transport av husdjur och utgifter som nämns ovan.
2.5 Skador orsakade på grund av att bilens instrumentbrädessymboler ignoreras.
2.6 Bogsering eller framdrivning av andra fordon.
2.7 Att köra fordonet utanför den iberiska halvön utan tillstånd och försäkring från biluthyrningsföretaget.
2.8 Använda fordonet efter hyresperiodens slut.
2.9 Vid nedbrytning / olycka, överge fordonet i en position som kan orsaka ytterligare skada på det eller stealth.
2.10 Trafikböter, snabba böter och parkeringsböter: En fast avgift på 15 € för hantering gäller.

3 LEVERANSER

3.1 Vi levererar alla bilar PERSONLIG 24/7/365 från 08: 00-21: 00 GRATIS
3.2 För leveranser mellan 21:00 - 08:00 debiteras en fast avgift på 20 € (beloppet är helt och hållet för voran personal som jobbar sent).
3.3 Avgiften gäller från 21:00 framåt utan undantag.
3.4 Det är det ögonblick du kommer ut och möter oss i ankomsthallen som avgör om avgiften betalas eller inte - INTE flygets ankomsttid.
3.5 Avgiften är också tillämplig om du möter oss klockan 21:00 eller senare, fast änd ett tidigare tidspunkt angets i din bokningsbekräftelse.
3.6 Avgiften kommer också att gälla fast att ni lander klockan 18:00, men av någon anledning blir försenade och kommer ut för att möta oss klockan 21:00 eller senare.
3.7 Leverans till semesteradress / hotell per begäran.
3.8 Leverans till semesteradress / hotell: 20 € fast avgift

4 BIL ÅTERLÄMNING

4.1 Återlämning kan inte göras någon annanstans än på Malaga flygplats.
4.2 Återlämning är gratis mellan 08:00 och 21:00.
4.3 Återlämning mellan 21:00 - 08:00: fast avgift på 15 € (detta för att täcka parkeringskostnader på morgontimmarna tills personalen hämtar bilen)
4.4 Återlämning sker mycket snabbt och enkelt i P-1-parkeringshuset på Malaga flygplats, som ligger framför terminal 2, bara två-tre minuters promenad från avgångsterminalen T-3.
4.5 Detaljerade instruktioner för återlämning kommer att ges ut när bilen levereras.
4.6 Om bilen inte returneras enligt anvisningarna vil alla kostnader som vår personal har för att återfå fordonet debiteras hyresgästen - detta inkluderar bogseringskostnader, böter och andra kostnader.
4.7 Fordon som inte returneras enligt anvisningarna kommer omedelbart att rapporteras stulna.
4.8 Återresa på semesteradress / hotell per begäran.
4.9 Bilresa vid semesteradress / hotell: 20 € fast avgift

5 BETALNING

5.1 Betalning sker vid ankomst direkt till den personal som levererar bilen.
5.2 Du betalar INTE i förskott. Vi debiterar INTE en "reservationsavgift" när du bokar bilen.
5.3 Kreditkort/Debitkort accepteras: Visa och MasterCard (betalkort: se nedan)
5.4 VI "BLOCKERAR" inte nogot beljop på betalkortet.
5.5 Betalkort (Visa eller MasterCard) är giltiga nör den första av de 16 siffrorna är 4 eller 5 - Inga undantag görs.
5.6 Betalningskortet MÅSTE VARA I HYRAGÄSTENS EGET NAMN
5.7 Betalning kan inte göras av någon annan än hyresgästen.
5,8 C.a, s.h, betalning accepterad i E.u, r.o, på det exakta beloppet (prickarna är inte en felstavning)
5.9 Betalningsmetoden som nämns i 5.8 kräver att giltigt kreditkort / DEBITKORT framställs i hyresgästens eget namn.
5.10 Kortet kommer att registreras på hyresavtalet (för att tjäna som vår garanti när bilen återlämnas, böter för trafik, vårdslös användning av fordonet etc.).

6 BRÄNSLEPOLITIK - KUNDVÄNLIG OCH RÄTT

6.1 Våra priser inkluderar INTE bränsle.
6.2 Vi tar INTE betalt för en full tank bränsle vid leverans av bilen.
6.3 Fordonet kommer att levereras med ½ tank med bränsle (eller mer) - Hyresgästen ska återlämna den med DET SAMMANDE mäng bränsle som vid leveransen.
6.4 Bränslenivån kommer att tydligt markeras på det hyresavtalet, och kommer att kontrolleras noggrant när bilen återlämnas.
6.5 Om bilen återlämnas med mindre bränsle i tanken än när den levereras, debiteras hyresbetalningskortet en fast hanteringsavgift på 25 € + det bränsle som fattas.
För att undvika hanteringsavgifter föreslår vi påfyllning vid BP-bensinstationen precis vid Malaga flygplats.

7 EXTRAS - BARNSÄTTER GRATIS

7.1 Vi levererar barnstolar och stolar (kuddar) GRATIS
7.2 På grund av spanska föreskrifter MÅSTE dessa monteras / fästas av hyresgästen - INTE av den personal som levererar bilen.
7.3 Barnstolar och boosters uppfyller europeiska standarder:
7.4 Förutom MAXI COSI, som kan monteras framåt och bakåt, är ALLA barnstolar / boosters FARWARD FACING.
7.5 Vi levererar INTE avancerade varumärken.
7.6 Om du har särskild förfrågan angående detta föreslår vi att du tar med din egen, eller kontaktar www.totsstore.com (de levererar precis intill vår mötesplats i ankomsthallen).
7.7 Alla bilar är utrustade med ISOFIX-monteringssystem.

8 YTTERLIGARE FÖRARE GRATIS

8.1 Fyra extra förare är tillåtna per kontrakt GRATIS. En kan läggas till online - resten kan läggas till i hyreskontraktet vid ankomst (kom ihåg att denna tjänst kostar cirka 5-6 € per dag per person med andra hyresföretag).
8.2 ALLA Ytterligare förare måste ha ett giltigt körkort och måste och UNDERSKRIVA KONTRAKTET.
8.3 För ytterligare förare som inte finns när bilen levereras, vänligen vidarebefordra körkort och ID skannat och bifogat per e-post.

9 EXTRAS - GPS

9.1 Vi levererar GPS på engelska (även kallad satnav) för 5 € per hyrningsdag, högst 35 € / hyra.
9.2 Vissa bilar har inbyggda GPS-system, andra gör det inte - Vi kommer antingen att leverera en bil med GPS eller en separat GPS.
9.3 För att få en GPS måste detta alternativ väljas i bokningsformuläret.

10 NOTVÄNDIG DOKUMENTATION

10.1 Hyresgästen / huvudföraren måste ha haft ett körkort i två år och måste kunna producera följande vid fordonets leverans:
- Giltigt pass eller ID,
- Giltigt körkort
- Kreditkort / betalkort - Visa eller MasterCard
10.2 Kreditkort / debitkort som används för betalning MÅSTE vara i hyresgästen / huvudförarens namn.

11 ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR

11.1 Minimiålder är 25 år med 2 års körerfarenhet.
11.2 För förare som är 70 år eller mer gäller SAME-villkoren förutom ett försäkringsöverskott på 300 € för ALLA BILGRUPPER.
11.2.1 Det överskjutande beloppet på 300 € för förare som är 70 år eller mer kan inte frångås.
11.2.2 INGEN överskottsbelopp kommer att debiteras framför (eller "blockerad) - och vi kommer inte att debitera någon så kallad" insättning ".
11.2.3 Det överskridande försäkringsbeloppet på 300 € debiteras ENDAST I HÄNDELSEN AV SKADOR och enligt de skador som orsakats med 300 € är det högsta belopp som klienten är ansvarig för.

12 VÅRDSLÖS ANVÄNDNING

12.1 Vårdslös och otillräcklig användning av fordonet omfattas under inga omständigheter.
12.2 Kostnader och / eller ekonomisk förlust som biluthyrningsföretaget kan drabbas av som en följd därav ska betalas av hyresgästen.
12.3 Följande betraktas särskilt som försummad användning: att skada hjul / däck genom att träffa trottoarkanten när du parkerar, cirkulerar under påverkan av alkohol eller droger, cirkulerar bortom avtalets uppsägning, överdriven hastighet, körning på icke signerade vägar / spår, fel användning av koppling, vårdslös körning, hänsynslös parkering, cirkulerande utan att vara registrerad som en erkänd förare på kontraktet, inte respektera varningssymbolerna på instrumentpanelen, för att bortse från trafikskyltar.

13 HYRESGÄSTERS SKYLDIGHET I HÄNDELSE AV SKADOR / NEDBRYTNING

13.1 Det är hyresgästers skyldighet att informera biluthyrningsföretaget om uppdelning / skada omedelbart när det inträffar eller så snart som möjligt, högst inom 24 timmar efter att händelsen inträffat.
13.2 En kort förklaring undertecknad av hyresgästen, med beskrivning av inträffat, inklusive tid, plats, omständigheter och personer inblandade och foton av de skador som orsakats måste lämnas in till biluthyrningsföretaget.
13.3 Skadeavgivningen kan skickas via e-post med bifogade bilder eller via WHATTSAPP med ett foto av ett handskriven signerat dokument + bilder av skadeståndet.
13.4 I händelse av nedbrytning, rån eller olycka måste hyresgästen vidta alla åtgärder för att inte överge fordonet i en position som kan utsätta det för ytterligare skador som kommer att anses vara försumlighet.

14 HYRESGÄSTERS SKYLDIGHET I HÄNDELSE AV OLYCKA

14.1 Att omedelbart ringa polisen och lämna en polisrapport, och vid behov, förklara vid närmaste polisstation (Policia Local eller Guardia Civil).
14.2 Att informera biluthyrningsföretaget omedelbart eller så snart som möjligt inom 24 timmar.
14.3 Om en eller flera tredje parter är involverade MÅSTE följande uppgifter registreras av hyresgästen:
- Licensskyltar för alla involverade fordon
- Fullt namn, ID och adress i hemlandet för alla involverade förare
- Försäkringsbolag för alla parter (compañia de seguros)
- Försäkringslicensnummer (numero de poliza) för alla parter om det finns tillgängligt.
- Namn och eventuella kontaktuppgifter för vittnen.
14.4 Om tredje part inte kan identifiera sig eller vägrar att identifiera sig, måste hans bilregistreringsskyltar noteras, bilder tas om möjligt och polisen ringde omedelbart.
14.5 "Deklarationen Amistosa de Accidente" eller "vänlig förklaring" som finns i bilen ska fyllas i av hyresgästen och tredje part, och en kopia av detta dokument lämnas till vår personal.
14.6 Skador som inte meddelas omedelbart, men vid återlämnande av bilen eller efter uppsägning av kontraktet debiteras hyresgästen.
14.7 Felaktig deklaration angående skador, muntlig eller skriftlig kommer inte att accepteras och skadorna debiteras hyresgästen.
14.8 Biluthyrningsföretaget förbehåller sig rätten att säga upp hyreskontraktet.

15 AVBOKNINGAR

15.1 Avbokningar kan göras GRATIS till 72 timmar innan hyran påbörjas.
15.2 För avbokningar som görs på mindre än 48 timmar innan hyresavtalet inleds kommer en påföljd på 20% av det bekräftade priset att gälla.
15.3 För avbokningar som görs på mindre än 24 timmar innan hyresavtalet inleds kommer en påföljd på 30% av det bekräftade priset att gälla.

16 FORDON OCH GRUPPER

16.1 Bilarna är indelade i "bilgrupper" eller kategorier beroende på storlek, dörrmängd, typ av bil och kapacitet.
16.2 Vi GARANTERAR att leverera en bil med specifikationerna enligt bilgruppen återspeglas i bokningsbekräftelsen!
16.3 Vi garanterar INTE att leverera ett specifikt märke eller modell, inte heller med en specifik färg, motorstorlek, motortyp, hp etc.
16.4 Alla bilder på bilar (som vi försöker göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterade enligt vår nuvarande flotta) och omnämnandet av specifika märken och modeller är endast avsedda för din orientering och vägledning.
16.5 De ​​flesta bilar i flottan har dieselmotor - men vi GARANTERAR INTE ATT LEVERA EN DIESELBIL.

17 FÖRLÄNGNINGAR AV HYRESAVTALET

17.1 Förlängning av hyreskontrakt kan i de flesta fall beviljas. Begäran om förlängning av hyresperioden ska göras minst 48 timmar innan den upphör. Biluthyrningsföretaget kanske inte kan bevilja förlängningar under högsäsong om alla fordon hyrs ut.

18 KÖRNING UT AV SPANSKA FASTLANDET

18.1 En fast avgift på 60 € gäller för att utvidga försäkringen till att täcka körning i Portugal.
18.2 Det är lagligt att köra bilen till Gibraltar men VI RÅ DIG att du inte ska göra det på grund av de många konflikter och långa köer vid gränsen. Vi rekommenderar dig att dela på den spanska sidan och promenera över. Väghjälp omfattas INTE i Gibraltar.

19 TVIVEL BETRÄFFANDE DESSA HYRESVILLKOR

19.1 Tvivel angående dessa hyresvillkor måste klargöras via e-post eller telefon innan du skickar in en bokningsbegäran.

20 KONTRAKTSBROTT

20.1 Biluthyrningsföretaget förbehåller sig rätten att säga upp avtalet utan föregående meddelande om hyresgästen inte följer hyresavtalet.